Μόνωση Ταράτσας

?>

Με τη μόνωση της ταράτσας επιτυνχάνουμε την προστασία του κτιρίου από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως ο ήλιος, η βροχή και η υγρασία. Η μόνωση ταράτσας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:την συμβατική  μόνωση κατά την οποία η στεγανοποιητική μεμβράνη τοποθετείται πάνω από την θερμομόνωση, επιτυγχάνοντας την προστασία της και την απόδοση των θερμομονωτικών υλικών στο μέγιστο βαθμό. Η ανεστραμμένη  μόνωση   είναι μια νεότερη μέθοδος μόνωσης, κατά την οποία η στεγανωτική στρώση τοποθετείται κάτω από τη θερμομόνωση, με αποτέλεσμα να προστατεύεται από τις καιρικές μεταβολές και να διατηρεί μια σταθερή θερμοκρασία καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ